Iekļaujoša izglītība - katram bērnam ir tiesības uz kvalitatīvu izglītību.
                                               / UNICEF/

MyHub

MyHUB – tiešsaistes repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, metodikai lietošanai formālajā un neformālajā izglītībā
604454-EPP-1-2018-1-LV EPPKA3-IPI-SOC-IN

Erasmus+


Projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas Erasmus+ K3 programmas atbalstu.

Par projektu

2019. gada 31. janvārī Latvijas Universitātes pētnieki kopā ar sadarbības partneriem no Beļģijas, Bulgārijas, Austrijas un Kipras ir uzsākuši ERASMUS+ K3 projektu “Mans HUB – tiešsaistes repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, metodikai lietošanai formālajā un neformālajā izglītībā”, kura ietvaros izstrādāta digitālā vietne, kurā apkopi, kategorizēti un sistematizēti materiāli un labās prakses piemēri par iekļaujošās izglītības jautājumiem. 

Tas, vai iekļaujošā izglītība kļūs par pamatu iekļaujošai sabiedrībai, lielā mērā atkarīgs no tā, kā visas iesaistītās puses, vienojoties par kopīgu vīziju, būs spējīgas spert noteiktus soļus, lai to īstenotu praksē.

Virzība uz Iekļaujošo izglītību ir pakāpenisks process, kam jāpamatojas skaidri definētos principos, veicinot visas sistēmas attīstību, aptverot visus izglītības sektorus un iesaistot visus sabiedrības līmeņus.

Projekts plāno veicināt aktīvu sadarbību starp izglītības jomas personālu un citām iesaistītajām pusēm, tai skaitā aktīvi iesaistot politikas veidotājus, kā arī pašvaldību pārstāvjus, reliģisko organizāciju pārstāvjus, dažāda līmeņa izglītības jomas amatpersonas un masu medijus, lai mazinātu šķērļus iekļaujošās izglītības attīstībai.

Tiešā mērķauditorija:

 • Pirmsskolas skolotāji, pamatizglītības un vidusskolas skolotāji, izglītības iestāžu direktoru vietnieki, direktori, metodiķi, tālākizglītības organizētāji.
 • Sociālie darbinieki un jaunatnes lietu speciālisti
 • Nevalstiskās organizācijas
 • Izglītības politikas veidotāji – izglītības pārvalžu vadītāji un darbimieki, pašvaldību iekļaujošas izglītības politikas veidotāji, izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji

Ieguvēji:

 • Skolēni ar speciālām vajadzībām
 • Skolēni bez speciālām vajadzībām
 • Ģimenes (Ģimenes locekļi skolēniem ar speciālām vajadzībām)

Uzsākšanas datums: 2019. gada 31. janvāris
Noslēgums: 2022. gada 30. janvāris
Ilgums: 36 mēneši
Kopējais budžets: €562,566.00
Kopējā ES dotācija: €450,051.00

Projekta partneri

Latvijas Universitāte,
Latvija


G.M Eurocy Innovations,
Kipra

Spied šeit

Phoenixkm BVBA,
Beļģija


Spied šeit

Marie Curie Assiation – MCA,
Bulgārija

Spied šeit

Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski,
Bulgārija

Spied šeit

Par projekta rezultātiem

Tīmekļa vietne

     Spied šeit     

Tas, vai iekļaujošā izglītība kļūs par pamatu iekļaujošai sabiedrībai, lielā mērā atkarīgs no tā, kā visas iesaistītās puses, vienojoties par kopīgu vīziju, būs spējīgas spert noteiktus soļus, lai to īstenotu praksē.

Projekts plāno veicināt aktīvu sadarbību starp izglītības jomas personālu un citām iesaistītajām pusēm, tai skaitā aktīvi iesaistot politikas veidotājus, kā arī pašvaldību pārstāvjus, reliģisko organizāciju pārstāvjus, dažāda līmeņa izglītības jomas amatpersonas un masu medijus, mazinot šķēršļus iekļaujošās izglītības attīstībai.

Rokasgrāmata

     Spied šeit     

Kā stiprināt iekļaujošas izglītības ieviešanu vispārējās skolās?

 • Iekļaujošās izglītības izaicinājumi.
 • Reglamentējošo normatīvo aktu analīze.
 • Praktiski ieteikumi novatorisku un iekļaujošu mācību materiālu izstrādei
 • Stundu plānu paraugi.
 • Digitālo tehnoloģiju izmantošanas iespējas.
 • Pašreizējie izaicinājumi krīzes apstākļos.

Mācību platforma

Eiropas iekļaujošas izglītības tiešsaistes repozitorijā ir pieejama liela mācību resursu, metodikas, rīku un materiālu krātuve, kas jau ir pārbaudīta, apstiprināta un lietota vairākās valstīs.

 • pirmsskola
 • sākumskola
 • vidusskola
 • profesionālā izglītība
 • kvalifikācijas kursi
 • augstākā izglītība
 • pieaugušo izglītība

Lietotne telefonā

Android 

IOS

Lietotnes Android un iPhone operētājsistēmām.

Ar kuru palīdzību ir iespējams ātri un ērti izmantot apkopoto materiālu platformu.

MyHub

MyHUB – tiešsaistes repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, metodikai lietošanai formālajā un neformālajā izglītībā

Erasmus+


Projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas Erasmus+ K3 programmas atbalstu.
604454-EPP-1-2018-1-LV EPPKA3-IPI-SOC-IN

Disclaimer
_________________
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.